Működési és Szervezeti Szabályzat
Get Adobe Flash player

BNE

  Látogatóink

  2012. január 29. óta
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterMa617
  mod_vvisit_counterTegnap209
  mod_vvisit_counterEzen a héten1908
  mod_vvisit_counterMúlt héten2410
  mod_vvisit_counterA hónapban3237
  mod_vvisit_counterMúlt hónapban16890
  mod_vvisit_counterÖsszesen326042

  Ma: 2017 nov. 11.

  Működési és Szervezeti Szabályzat

  Budakörnyéki Naturparkért Egyesület Működési és Szervezeti Szabályzata
  (SZMSZ)

  I.§.

  A működés célja:

  A./
  A Budai Hegyvidék és a Zsámbéki medence természeti értékeinek, és az épített környezet kulturális örökségének megőrzése, megóvása, az egységes kultur táj megőrzése érdekében. A turizmus, a környezettudatos turizmus támogatása. A természet- és környezetvédelmi oktatás, képzés és ismeretterjesztés elősegítése.

  B./
  A természet- és környezetvédelmi célok megvalósítása, valamint a kulturális örökség megőrzése céljából a térség társadalmi megosztottságának feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi szereplői között a közösen megfogalmazott célok érdekében. A térségben a közösségi élet (civil társadalom) kibontakoztatásának előmozdítása abból a célból, hogy a térségünk fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetik hatékonyan tevékenykedjenek a természeti, környezeti és kulturális értékeke megóvása érdekében. Önkormányzatok, társadalmi és gazdasági szereplők együttműködésének, ez irányú tevékenységének elősegítése.

  C./
  Budakörnyéki Natúrpark megvalósítása céljából Alapítvány létrehozása és működtetése, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása.

  II.§

  Az Egyesület szervezeti felépítése
  Közgyűlés
  Elnökség
  Ellenőrző Bizottság

  III.§.

  A Közgyűlés feladata, jogosítványai, működésének hatásköre

  IV.§.

  Elnökség szervezeti felépítése
  Elnök
  Elnökség tagjai
  Egyesület titkára

  V.§.

  Elnök feladata, jogosítványai, működésének hatásköre

  két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület tevékenységének irányítása,
  közgyűlés összehívása,
  az Elnökség tevékenységének irányítása,
  az Egyesület képviselete külső felek előtt,
  kapcsolattartás más társadalmi, civil, gazdasági és érdekképviseleti szervekkel,
  a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
  akadályoztatása esetén dönt helyettesítéséről,
  Elnökség üléseinek összehívása,
  Elnökség üléseinek vezetése,
  intézkedés és döntés hatáskörébe utalt ügyekben,
  az Egyesület gazdálkodásának irányítása,
  utalványozási jog gyakorlása,
  ellenőrzi a kiadások számláját,
  ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentumok szabályszerű őrzését,
  ügyintézői apparátus vezetése,
  munkáltatói jogok gyakorlása,
  minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

  VI. §.

  Elnökség tagjainak feladata, jogosítványai, működésének hatásköre:

  Az Elnököt távollétében az alelnökök egyike helyettesíti. Ilyen esetben az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet és gyakorolja az Elnök jogait. A helyettesítés rendjéről az elnök dönt.

  VII.§.

  Titkár feladata, jogosítványai, működésének hatásköre:
  segíti az Elnököt és az Elnökséget az operatív feladatok ellátásában, különös tekintettel a következőkre:
  az elnökségi ülések és a közgyűlés előkészítése, határozatainak végrehajtása,
  közreműködés más szervezetekkel való kapcsolattartásban,
  a szakmai ügyintéző apparátus szervezése és irányítása,
  az Elnök által haatáskörébe utalt feladatok ellátása.

  VIII.§.

  Ellenőrző Bizottság szervezeti felépítése

  Az Ellenőrző Bizottság  az Egyesület tevékenységének felügyelő szerve, amely 3 (három) főből áll, akiknek megválasztása a Közgyűlés feladata. Megbízatásuk időtartama 2 azaz kettő év. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, vezetőjét saját kebeléből, maga választja.

  IX. §.

  Ellenőrző Bizottság feladata, jogosítványai, működésének hatásköre

  Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de negyedévenként legalább egy alkalommal ülésezik. Működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.  A bizottsági tagokat egyenlő jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik, így különösen:
  jogosultak az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére,
  jelentést, felvilágosítást kérhetnek az Egyesület Közgyűlésétől, az Elnökségtől, az Egyesület tagjaitól,
  felügyeli az Egyesület és tagsága alapszabály szerinti működését,
  betekinthet az Egyesület dokumentumaiba, nyilvántartásaiba, irataiba, azokat megvizsgálhatja,
  az Elnökség ülésein, meghívás esetén, tanácskozási joggal részt vesz,
  jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni.

  Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, az ülésekről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak számozza. Az Ellenőrző Bizottság mindhárom tagjának jelenléte setén határozatképes, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
  A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagokat, a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe foglaltatni ?neve feltüntetése mellett ? a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén résztvevő tagok mindegyike aláírja.

  Budakeszi, 2012. január 10.


  Dr. Darkó Jenő sk.
  BNE
  elnök