Pénzügyi beszámoló 2011. évre
Get Adobe Flash player

BNE

  Látogatóink

  2012. január 29. óta
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterMa617
  mod_vvisit_counterTegnap209
  mod_vvisit_counterEzen a héten1908
  mod_vvisit_counterMúlt héten2410
  mod_vvisit_counterA hónapban3237
  mod_vvisit_counterMúlt hónapban16890
  mod_vvisit_counterÖsszesen326042

  Ma: 2017 nov. 11.

  Pénzügyi beszámoló 2011. évre

  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (BNE)

   

  Pénzügyi beszámoló

  és rövid ismertetés a taglétszámról


   

  az Egyesület rendes éves közgyűlése számára

   

  Az Egyesület anyagi helyzete igen szerény, de stabil: a bevételek és a kiadások egyenlege pozitív, az ERSTE Banknál vezetett bankszámlánk legutóbbi, 2012. 06. 30-án kelt kivonata 164.974 Ft. egyenleget mutat, de a tárgyév végén, 2011. december 31-én is 72.455 Ft többlettel zárult. Bevételt szinte kizárólag a tagdíjak jelentenek, de mindeddig fedezetet nyújtottak a minimálisan fölmerülő, elháríthatatlan kiadásokra (posta-, irodaszer-, bank-költségek, másokkal közös rendezvényeken fölmerülő szállás- és útiköltségek). 2011-ben további bevételként könyvelhettünk el három adományt, amelyek közül kettőt Gábor Emese tagtársunk fizetett be a számlánkra, összesen 16.545 Ft. értékben. a harmadik pedig Dr. Vermes Lászlótól származott (50.000 Ft.). Az Önkormányzat kérésére vállaltuk azon összegek kezelését, amelyeket az I. Világháborús emlékmű felújításának költségeire ajánlottak föl az adományozók; két fő részéről történt ilyen befizetés, összesen 150.000 Ft. értékben, amely összeget változatlanul továbbítottunk az Önkormányzat által megadott számlaszámra. 2011-ben került sor a már korábban megrendelt tájékoztató szórólap nyomdai költségének kiegyenlítésére (122.500 Ft).

  A 2011. évről az egyszerűsített pénzügyi beszámolót a mérleggel, valamint az azt kiegészítő szöveges melléklettel együtt (amelyeknek elkészítése az egyesületeknek, civil szervezeteknek kötelező,) hivatásos könyvelő céggel készíttettük el, és jelen beszámolóhoz mellékletként csatoljuk. Ezek a dokumentumok tartalmazzák a tárgyévre vonatkozóan az összköltség eljárással számított eredmény-kimutatást, továbbá bemutatják a mérleget, az eszközök (aktívák) és a források (passzívák) összevetésével, majd szövegesen is ismertetik és értékelik az adott év pénzügyi helyzetét, történéseit. Ennek alapján ? alapvetően a számviteli elszámolások szempontjából előírt rendszerben ? az alábbi főbb megállapításokat lehet kiemelni:

  -          az Egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett;

  -          az Egyesület beszámolójában az adatok nem hasonlíthatók össze  az előző év adataival, mert a cég 2010-ben alakult;

  -          az Egyesület az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott;

  -          a mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a tárgyévben nem szerepel; a forgóeszközökben szereplő tételek leltárral vannak alátámasztva;

  -          az Egyesület tárgyévi eredményéből, illetve az előző eredménytartalék terhére osztalék kifizetési kötelezettsége nincs;

  -          az eredmény-kimutatásban az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban;

  -          az Egyesület a 2011-es üzleti évben bevételt nem produkált, rendkívüli bevételt nem realizált;

  -          az Egyesület 311 E Ft költséget számolt el 2011-ben, rendkívüli ráfordítás nem volt; bérjellegű költség ill. juttatás, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem került elszámolásra.

   

  Mindezek alapján kérem és javasolom, hogy a Közgyűlés a pénzügyi beszámolót fogadja el.

  A taglétszámmal kapcsolatban megjegyzendő, hogy az Egyesületnek a tagnyilvántartás szerint összesen 29 tagja van, a  következő megoszlásban:

  A BNE tagjai

  magánszemély                        szervezet                            összesen

  -          alapító tag                                  7                                             3                                             10

   

  -          rendes tag                                 6                                             1                                                7

   

  -          pártoló tag                                 2                                             9                                             11

   

  -          tiszteletbeli tag                        1                                             -                                                1

   

  -          összesen:                               16                                         13                                               29

  -          tagsága megszűnt                  1                                             1                                                 2

  -          szavazati joggal rendelkezik összesen:                                                                     17                                                                      

  A kimutatás a pillanatnyi helyzetet tükrözi, és elfedi az év közben történt változásokat, amelyek az új kérelmek nyomán belépő új tagok (4 tag), valamint a többszöri felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget nem tevő tagok törlése miatt (4 tag) következtek be. A táblázat az ezen változások egyenlegeként mutatja a taglétszám adatokat.

  Jelenleg tagdíjhátraléka egyetlen tagunknak sincsen, az eddig érintettek rendezték azt, pótlólagos befizetéssel, vagy az elnökséghez benyújtott olyan írásbeli kérelemmel, mely szerint az átsorolásukat kérik a pártoló tagok közé.

  Hangsúlyozni szeretném, hogy a tagsági kérelmet és a kötelezettségek teljesítését, ill. elmulasztását nagy türelemmel és fokozott figyelmességgel kezeljük: a kérelmező írásbeli választ kap kérelme elfogadásáról, igazolást kap a befizetett tagdíjról, többszöri felszólításban részesül a tagdíjfizetési kötelezettség sorozatos elmulasztása miatt, és tájékoztatást az ?átminősítési? lehetőségről, ami lehetővé teszi, hogy tagságát ? díjfizetési kötelezettség nélkül, bár jogainak némi csorbulása mellett ? az Egyesületben megtarthassa.

  Taglétszámunk alakulásával mindamellett egyáltalán nem lehetünk elégedettek, tagtoborzó tevékenységünket nagyobb intenzitással kell folytatnunk.

   

  Budakeszi, 2012. július 12.

   

  Dr. Vermes László

  tb. elnök

   

   

  Melléklet